АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Хербициди Торнадо 5ЕК

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Торнадо 5ЕК Печат Е-мейл
Хербициди

Активно вещество: 50 г/л квизалофоп-р-етил

Формулация: Емулсионен концентрат

Производител: Имаспро

Смесимост: Не трябва да се смесва с торове и с някои противошироколистни хербициди на база бентазон и имазаквин. Да не се смесва с Модаон, когато се прилага при слънчоглед.

Екотоксичност: : Вреден за водни организми. Слабо токсичен: птици. Нетоксичен: пчели

Категория за употреба: II-ра

Срок на годност: 2 години

Разрешение за употреба №: 198/19.01.2003 г.

Разрешена употреба:
Слънчоглед – 120 - 150 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Слънчоглед - 200 мл/дка срещу многогодишни житни в т.ч.и балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите ( 10-20 см височина на балура )

Други регистрации в Европейски страни:

Рапица, захарно цвекло, фасул, картофи, домати, пипер – 120 - 200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни плевели

Начин на действие: Селективен, листен хербицид със системно действие.
След третирането на растенията, продуктът се поглъща за няколко часа от листата, придвижва се и се натрупва в точките на нарастване на плевелите, включително и в техните коренища. Характерно е, че преди да загинат, плевелите придобиват антоцианова окраска. Валежи, паднали час след използуването на ТОРНАДО 5 ЕК не намаляват хербицидното му действие.
 
Приложение: Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.
 
Ограничения при употреба: Не пръскайте когато очаквате да завали (до един час). Не пръскайте и при подтиснати плевели – например при суша.
Чувствителни плевели: балур, троскот, пирей, кокоше просо, кощрява, житни самосевки и други проблемни житни плевели
Опаковки: 1 л; 5 л.
 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола